ĐIỆN THOẠI SKY MỚI

 • Điện thoại Sky A860

  3.100.000 ₫ 2.990.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A860  Giá: 2.990.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc , cáp , tai nghe ( chính…

 • Điện thoại Sky A890

  4.390.000 ₫ 4.290.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A890  Giá: 4.290.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc , cáp , tai nghe ( chính…

 • Điện thoại Sky A870 fulbox

  3.790.000 ₫ 3.590.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A870 fulbox  Giá: 3.590.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: fullbox Thẻ nhớ: Bộ nhớ 16gb Nơi sản…

 • Sky a850 (Mới fullbox)

  2.590.000 ₫ 2.490.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky a850 ( Mới fullbox)  Giá: 2.490.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: Fullbox Thẻ nhớ: Bộ nhớ 16GB…

 • Điện thoại Sky a880

  3.590.000 ₫ 3.490.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky a880  Giá: 3.490.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc , cáp , tai nghe ( chính…

 • Sky A840SP (Mới nguyên hộp)

  Tên sản phẩm: Sky A840SP (Mới nguyên hộp )  Giá:  VNĐ Phụ kiện đi kèm: fullbox Thẻ nhớ: Bộ nhớ…

 • Điện thoại Sky A900

  3.990.000 ₫ 3.890.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A900  Giá: 3.890.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc , cáp , tai nghe ( chính…

 • Sky a830 (mơi nguyên hộp)

  2.100.000 ₫ 1.910.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky a830 (mơi nguyên hộp )  Giá: 1.990.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: Pin, sạc, cáp usb, tai…

ĐIỆN THOẠI SKY CŨ

 • Điện thoại Sky A770K

  1.590.000 ₫ 1.490.000 ₫

  Tên sản phẩm: sky A770K Giá: 1.490.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc, cáp usb Thẻ nhớ: Bộ nhớ 16GB…

 • Điện thoại SKy A760S

  1.590.000 ₫ 1.490.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A760S  Giá: 1.490.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc, cáp usb Thẻ nhớ: Bộ nhớ 16GB…

 • Điện thoại Sky 840 cũ

  2.100.000 ₫ 190.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky 840 cũ  Giá: 1.990.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: Sạc, cáp, tai nghe Thẻ nhớ: 16gb Nơi…

 • Điện thoại Sky A830L, S, K

  1.490.000 ₫ 1.390.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A830L, S, K  Giá: 1.390.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: Fullbox Thẻ nhớ: Bộ nhớ 16gb Nơi…

 • Điện thoại Sky a850 vega R3

  2.390.000 ₫ 2.290.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky a850 vega R3  Giá: 2.290.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: Sạc, cáp, tai nghe Thẻ nhớ: Bộ…

 • Điện thoại Sky A820L hoàn hảo

  1.300.000 ₫ 1.200.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A820L hoàn hảo  Giá: 1.200.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc, cáp, tai nghe Thẻ nhớ:…

 • Điện thoại Sky A860 – Sky Vega No6

  2.790.000 ₫ 2.690.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A860 - Sky Vega No6  Giá: 2.690.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: Fullbox Thẻ nhớ: Bộ nhớ…

 • Điện thoại Sky A800S

  1.300.000 ₫ 1.100.000 ₫

  Tên sản phẩm: Sky A800S  Giá: 1.100.000 VNĐ Phụ kiện đi kèm: pin, sạc, cáp, tai nghe Thẻ nhớ: Bộ nhớ…

PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI SKY

 • Ốp lưng Sky A770

  120.000 ₫ 110.000 ₫
 • Ốp lưng Sky A830

  120.000 ₫ 100.000 ₫

  Ốp lưng Sky A830

 • Ốp lưng Sky A820

  120.000 ₫ 100.000 ₫

  Ốp lưng Sky A820

 • Ốp lưng Sky A760

  120.000 ₫ 100.000 ₫

  Ốp lưng Sky A760

 • Ốp lưng Sky A840

  120.000 ₫ 100.000 ₫

  Ốp lưng Sky A840

 • Ốp lưng Sky A850

  120.000 ₫ 100.000 ₫

  Ốp lưng Sky A850

 • Bao da sky A850

  250.000 ₫

  Bao da sky A850

 • Bao da sky a830

  250.000 ₫

  Bao da sky a830

 • Bao da sky a770

  250.000 ₫

  Bao da sky a770

 • Bao da sky a800

  250.000 ₫

  Bao da sky a800

 • Bao da sky a760

  250.000 ₫

  Bao da sky a760

 • Bao da sky a820

  250.000 ₫

  Bao da sky a820

TIN TỨC